Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Kursy językowe SPNJO


Trzymaj z nami ...

Kursy w SPNJO

Kursy językowe SPNJO to semestralne kursy dokształcające kończące się uzyskaniem Świadectwa ukończenia kursu dokształcającego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

O  Akademickich Certyfikatach UŚ


 

Sięgnij po Akademicki Certyfikat 
www.certyfikatyspnjo.us.edu.plSięgnij po Akademicki Certyfikat www.certyfikatyspnjo.us.edu.pl

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego

organizuje dla społeczności akademickiej i dla wszystkich zainteresowanych

egzaminy certyfikujące, potwierdzające poziom znajomości języka obcego 

zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Językowego.

Po zdaniu egzaminu Kandydat otrzymuje  Akademicki Certyfikat Znajomości

Języka Obcego Uniwersytetu Śląskiego.

Języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski.

Poziomy: A1, A2, B1, B2, C1.

 

Więcej informacji na stronie certyfikatyspnjo.us.edu.pl