Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Kursy językowe SPNJO


Trzymaj z nami ...

Kursy w SPNJO

Kursy językowe SPNJO to semestralne kursy dokształcające kończące się uzyskaniem Świadectwa ukończenia kursu dokształcającego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kursy języka specjalistycznego


 

Język angielski

 

 

 

 

 

 

SEKRETARIAT CZYNNY:

PONIEDZIAŁEK   12:00 - 18:00

WTOREK               9:00 - 14:00

ŚRODA                  9:00 - 14:00

CZWARTEK           9:00 - 14:00

PIĄTEK                12:00 - 18:00

KLIKNIJ I DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ
O ZAPISACH

Kursy języka specjalistycznego są dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych słuchaczy. Oferujemy różnorodny zakres tematyczny oraz autorskie programy. Każdy z naszych kursów  ma na celu pogłębienie znajomość języka mówionego oraz pisanego dla potrzeb zawodowych oraz naukowych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich, posiadających uprawnienia tłumacza przysięgłego.

W ramach kursu słuchacze rozwijają umiejętność:

  • rozumienia różnego rodzaju tekstów pisanych i  wypowiedzi ustnych,
  • redagowania form pisemnych właściwych dla danej dziedziny,
  • formułowania wypowiedzi ustnych, posługując się regułami organizacji wypowiedzi,  odpowiednim rejestrem i stylem,
  • korzystania dla celów terminologicznych ze specjalistycznych tekstów paralelnych.

          Języki: angielski

  • Poziomy: B2-C1
  • Tryb nauki:  semestralny
  • Długość kursu:  30 godzin lekcyjnych w semestrze
  • Intensywność spotkań: jeden raz w tygodniu (90 minut), z możliwością zwiększenia liczby spotkań do 2 na życzenie słuchaczyopi

Skontaktuj się z nami                                 DEKLARACJA UCZESTNICTWA

telefonicznie: 0 32 359 1887

lub mailowo: kursyspnjo@us.edu.pl