Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Kursy językowe SPNJO


Trzymaj z nami ...

Kursy w SPNJO

Kursy językowe SPNJO to semestralne kursy dokształcające kończące się uzyskaniem Świadectwa ukończenia kursu dokształcającego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Opisy kursów


Kursy prowadzone są na 5 poziomach, według Europejskiego Systemu Opisu

Kształcenia Językowego (CEFR):

  • podstawowym (A1, A2)
     
  • samodzielności językowej (średniozaawansowanym) (B1, B2)  
     
  • biegłości językowej (zaawansowanym) (C1).

 

    Osiągnięcie wyższego poziomu zaawansowania wymaga zrealizowania

    4 semestrów nauki (ok. 120 godzin lekcyjnych).

 

 UWAGA : kursy oznaczone  w harmonogramie dodatkową cyfrą (po symbolu poziomu, np. A2-2) przeznaczone są dla osób kontynuujących naukę języka w kolejnej edycji kursów organizowanych przez SPNJO (A2-2 oznacza drugi semestr kursu na poziomie A2).

  

 Kursy kontynuacyjne  adresowane są zarówno do słuchaczy kontynuujących naukę, jak i wszystkich osób, które zdobyły już pewne umiejętności językowe na danym poziomie zaawansowania, ale nie osiągnęły poziomu docelowego (celem zdiagnozowania indywidualnego poziomu zaawansowania językowego zachęcamy do wykonania testu poziomującego:

TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  (hasło: SPNJO)

TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO   (hasło: SPNJO)

TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO (hasło: SPNJO)