Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Kursy językowe SPNJO


Trzymaj z nami ...

Kursy w SPNJO

Kursy językowe SPNJO to semestralne kursy dokształcające kończące się uzyskaniem Świadectwa ukończenia kursu dokształcającego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: 2 x 90 min. (zgodnie z harmonogramem) ;

  • Każdy uczestnik kursu spełniający odpowiednie wymagania otrzymuje Świadectwo Ukończenia Kursu Dokształcającego Uniwersytetu Śląskiego;
  • Zajęcia prowadzone są w kameralnych grupach (8-10 osób) z zastosowaniem metody komunikacyjnej i ukierunkowane są na doskonalenie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu;
  • Wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom naszych słuchaczy, oferujemy również 30-godzinny kurs „pomostowy” na poziomie B1+ (opis kursu w zakładce „Opisy poziomów”), który adresowany jest do osób, które posiadają kompetencje językowe na poziomie B1, jednak nie czują się jeszcze na siłach, aby rozpocząć naukę języka w grupie o docelowym poziomie B2;
  • Poziom grupy (B1, B2) – stanowi poziom docelowy, do osiągnięcia którego przygotowujemy naszych słuchaczy, a nie aktualny poziom kompetencji językowych.

 

Kurs języka  angielskiego   dla   nauczycieli przedszkolnych oraz    wczesnoszkolnych:  

 

poziom B1

Poziom średniozaawansowany – to poziom, na którym zostają wprowadzone bardziej złożone formy gramatyczne. Zakres słownictwa zostaje poszerzony w sposób, który pozwala na zrozumienie zagadnień abstrakcyjnych. Na tym poziomie uczestnicy kursu są zachęcani do dyskusji na różne tematy.

Kurs ma na celu doskonalenie  znajomości języka i podniesienie umiejętności językowych do poziomu średnio zaawansowanego (B1). Zajęcia obejmują ćwiczenie czterech sprawności językowych: rozumienia tekstu pisanego, rozumienia ze słuchu, mówienia oraz formułowania wypowiedzi pisemnych. Uczestnik kursu będzie mógł  w trakcie zajęć opanować struktury gramatyczne oraz poszerzyć  swoją znajomości słownictwa z wielu kluczowych dziedzin życia.

 

Kurs języka   angielskiego dla       nauczycieli przedszkolnych oraz          wczesnoszkolnych:  

 

poziom B2

 

 

Poziom ponad średniozaawansowany – odpowiedni dla osób z dobrą znajomością języka, które posiadają bogaty zasób słownictwa. Stosunkowo bardziej zaawansowana gramatyka, fonetyka i wyrażenia frazeologiczne tworzą podstawę tego kursu. Na tym poziomie uczestnicy mają możliwość prowadzenia dyskusji na tematy bardziej złożone.

Kurs ma na celu rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych poprzez doskonalenie wszystkich czterech umiejętności: mówienia, słuchania, czytania i pisania. Kurs stanowi dobrą bazę przygotowującą do różnego rodzaju egzaminów na poziomie B2. Jest również propozycją dla osób dążących do osiągnięcia płynności w posługiwaniu się językiem na różnych płaszczyznach zarówno życia prywatnego jak i zawodowego.

 

Kurs języka angielskiego dla nauczycieli przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych:

 

przygotowanie do egzaminu FCE

Dwu-semestralny kurs adresowany do osób, które osiągnęły już poziom B2 i pragną usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę z zakresu gramatyki, słownictwa, oraz innych umiejętności językowych testowanych w ramach egzaminu FCE (listening, reading, use of English, writing and speaking), a także  udoskonalić wszystkie umiejętności językowe na tym poziomie. Kurs przygotowuje do stosowania technik  i strategii egzaminacyjnych, z uwzględnieniem zmian w formule egzaminu obowiązujących od roku 2015.

W trakcie kursu w nowoczesnej formule omawiane są wszystkie zagadnienia niezbędne do płynnej komunikacji w języku angielskim. Klarowne i zwięzłe objaśnienia opatrzone są nie tylko licznymi przykładami, ale również nagraniami, które pozwalają ukazać omawiane konstrukcje w warunkach zbliżonych do egzaminu, rozwijając jednocześnie umiejętność rozumienia ze słuchu.