Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Kursy językowe SPNJO


Trzymaj z nami ...

Kursy w SPNJO

Kursy językowe SPNJO to semestralne kursy dokształcające kończące się uzyskaniem Świadectwa ukończenia kursu dokształcającego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 „Powtórka przed egzaminem końcowym po lektoracie z języka angielskiego” 

Kurs adresowany jest do studentów drugiego roku przygotowujących się do egzaminu końcowego z lektoratu języka angielskiego na poziomach B1 oraz B2. Ma na celu zapoznanie z formatem egzaminu, oraz rozwijanie wymaganych kompetencji językowych: pogłębianie umiejętności rozumienia tekstu pisanego i słuchanego, powtórzenie i utrwalenie obowiązującego materiału gramatycznego i leksykalnego oraz formułowanie wypowiedzi pisemnej. Przewiduje również przygotowanie do części ustnej egzaminu: formułowanie wypowiedzi na tematy z zakresu zagadnień obowiązujących na danym poziomie.

 „Kontynuacja lektoratu UŚ”

 

Kurs adresowany jest do wszystkich studentów, którzy zakończyli zajęcia lektoratowe.

Kurs zapewnia studentom ciągłość kształcenia językowego, co w znacznym stopniu ułatwi realizację lektoratu w ramach uzupełniających studiów magisterskich. W ramach kursu zrealizowany zostanie materiał zawarty w podręczniku lektoratowym (treści, które nie zostały ujęte w module lektoratowym) , poszerzony o dodatkowe materiały przygotowane przez lektora. W ramach zajęć doskonalone będą wszystkie umiejętności językowe, z naciskiem na mówienie.