Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Kursy językowe SPNJO


Trzymaj z nami ...

Kursy w SPNJO

Kursy językowe SPNJO to semestralne kursy dokształcające kończące się uzyskaniem Świadectwa ukończenia kursu dokształcającego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu FCE- First Certificate in English

Kurs adresowany jest do osób pragnących usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę z zakresu gramatyki, słownictwa, oraz innych umiejętności językowych testowanych w ramach egzaminu FCE (listening, reading, use of English, writing and speaking), a także  udoskonala wszystkie umiejętności językowe na tym poziomie, a także przygotowuje do stosowania technik  i strategii egzaminacyjnych, z uwzględnieniem zmian w formule egzaminu obowiązujących od roku 2015.

W nowoczesnej formule omówiono wszystkie zagadnienia niezbędne do płynnej komunikacji w języku angielskim. Klarowne i zwięzłe(!) objaśnienia opatrzone są nie tylko licznymi przykładami, ale również nagraniami, które pozwalają ukazać omawiane konstrukcje w warunkach zbliżonych do egzaminu, rozwijając jednocześnie umiejętność rozumienia ze słuchu.

 

Kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu CAE- Certificate in Advanced English

 

 

Kurs ten jest kursem na poziome C1 (dawne "Advanced") skutecznie przygotowującym do przystąpienia do egzaminu CAE, ale również usprawniającym stosowanie języka angielskiego na zaawansowanym poziomie.

Kurs udoskonala wszystkie umiejętności językowe na tym poziomie, a także przygotowuje do stosowania technik  i strategii egzaminacyjnych.

Korzyści z posiadania certyfikatu CAE:

Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, daje większe możliwości studiowania za granicą i uzyskania pracy wymagającej znajomości języka angielskiego w stopniu zaawansowanym - jest uznawany przez ponad 3 tysiące instytucji (w tym firm, uczelni wyższych, instytucji rządowych i innych organizacji); upoważnia rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej do nauczania języka angielskiego w polskich przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych, szkołach policealnych, bibliotekach pedagogicznych (należy dodatkowo uzyskać stopień magistra z dowolnego kierunku studiów i mieć ukończony kurs pedagogiczny); jest uznawany przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych pracowników polskiej służby cywilnej;   jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych przewodników wycieczek.

         Kurs  przygotowujący do egzaminu IELTS  -       Listening  and          speaking  skills

Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu IELTS - listening and speaking skills - adresowany jest do osób pragnących usystematyzować i pogłębić swoje umiejętności rozumienia ze słuchu i wypowiedzi ustnej w ramach przygotowań nie tylko do egzaminu IELTS, ale również FCE i in. na poziomie B2.

W jedenastu rozdziałach - w konwencji zadań egzaminacyjnych IELTS - omówiono kluczowe wątki tematyczne niezbędne do płynnej komunikacji w języku angielskim (m.in. relationships; the body and the mind; keeping fit; lifestyles; tourism; history; the natural world; space and the planets; design and innovation; information technology; globalisation; urbanisation; the green revolution; the energy crisis; business; the media; the arts i in.) Liczne nagrania pozwalają w szerokim kontekście tematycznym rozwinąć umiejętność rozumienia ze słuchu i stanowią punkt wyjścia do wypowiedzi ustnych.