Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Kursy językowe SPNJO


Trzymaj z nami ...

Kursy w SPNJO

Kursy językowe SPNJO to semestralne kursy dokształcające kończące się uzyskaniem Świadectwa ukończenia kursu dokształcającego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kursy języków klasycznych:

Język łaciński i cywilizacja europejska - poziom podstawowy

Celem kursu jest zdobycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się językiem łacińskim na poziomie podstawowym zarówno w mowie, jak i w piśmie oraz wykorzystanie ich w życiu akademickim, zawodowym i prywatnym. Zajęcia na tym poziomie  prowadzone są z uwzględnieniem przede wszystkim metody komunikacyjnej.  W ramach kursu rozwijane są umiejętności również z zakresu rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego oraz wielowątkowo pojętej komunikacji językowej. Na bieżąco poszerzane są i utrwalane sprawności z zakresu gramatyki i leksyki. W ramach 30 godzin kursu uczestnik nabywa i utrwala szeroko rozumiane sprawności językowe w kontekście cywilizacji europejskiej.

Opis metod prowadzenia zajęć.

Konwersatorium:

W trakcie zajęć wykorzystywane są teksty i inne materiały przygotowane przez lektora,ilustrujące wybrane zagadnienia kultury antycznej oraz rolę języka łacińskiego jako jej nośnika przez stulecia. Zakłada się nabycie elementarnej wiedzy w zakresie wybranych zagadnień językowych i kulturowych, jak również wypracowanie podstawowych umiejętności w zakresie posługiwania się nimi w życiu akademickim, zawodowym i prywatnym. Częste syntezy, powtórki i wyrażenia mnemotechniczne mają ułatwić poznanie i umiejętność wykorzystania wiedzy. Na każdych zajęciach prezentowane są najpopularniejsze sentencje i wyrażenia łacińskie używane współcześnie. Przeprowadza się ćwiczenia, polegające na wyjaśnianiu pojęć pochodzących z języka łacińskiego i zwrotów frazeologicznych, wywodzących się z kultury antycznej.

Kursy języków klasycznych:

Greka

 informacje wkrótce