Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Kursy językowe SPNJO


Trzymaj z nami ...

Kursy w SPNJO

Kursy językowe SPNJO to semestralne kursy dokształcające kończące się uzyskaniem Świadectwa ukończenia kursu dokształcającego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Kurs konwersacyjny

Kurs jest doskonałym uzupełnieniem kursów ogólnojęzykowych oraz egzaminacyjnych. Ma na celu przełamanie bariery komunikacyjnej, wyćwiczenia umiejętności płynnego komunikowania się w życiu codziennym oraz zawodowym, wygłaszania opinii, dyskusji, argumentowania, ale także poszerzenie zakresu słownictwa z różnych dziedzin (np. podróżowanie, sztuka, negocjacje, tematy tabu).W trakcie zajęć wykorzystywane są materiały autentyczne (m.in. artykuły z prasy, Internetu, fragmenty reklam), a także gry i zabawy komunikacyjne zapewniające szybkie postępy w nauce.

Praca w czasie zajęć organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w grupach, debaty, symulacje.

       

 Kurs konwersacyjny "Listening and     Speaking for           FCE "

Zajęcia warsztatowe w ramach kursu prowadzone są w oparciu o podręcznik "Listening and Speaking for First" z serii "Improve your Skills for First" wydawnictwa Macmillan. Kurs adresowany jest do osób pragnących udoskonalić umiejętność mówienia oraz umiejętność rozumienia ze słuchu na poziomie upper-intermediate (B2).

W nowoczesnej - nastawionej na komunikację - formie omówiono zagadnienia, konwencje oraz techniki egzaminacyjne typowe dla egzaminu FCE (w jego nowej formule - od 2015r.) Ponadto, kurs ten pomaga usystematyzować i pogłębić wiedzę z zakresu słownictwa. Stanowi doskonałe uzupełnienie kursu przygotowującego do egzaminu FCE.

Czas trwania kursu: 1 semestr / moduł (30 godz.)