Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Kursy językowe SPNJO


Trzymaj z nami ...

Kursy w SPNJO

Kursy językowe SPNJO to semestralne kursy dokształcające kończące się uzyskaniem Świadectwa ukończenia kursu dokształcającego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

„Warsztaty z języka angielskiego dla maturzystów”

 

Poziom podstawowy oraz rozszerzony

Kurs adresowany do uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Kompleksowy program powtórzeniowy i sprawdzający uwzględnia wszystkie typy zadań przewidzianych w formacie egzaminu maturalnego od 2015 i pozwala na doskonalenie umiejętności językowych w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, sprawności mówienia, formułowania wypowiedzi pisemnych oraz znajomości struktur leksykalno-gramatycznych.

W semestrze pierwszym zajęcia odbywają się raz w tygodniu (1 x 90 min), natomiast semestr drugi stanowi intensywne warsztaty kończące się pod koniec kwietnia i odbywające się dwa razy w tygodniu (2x90 min).

Osoby zainteresowane kursem mogą uczestniczyć w obu jego częściach („Jesień” oraz „Wiosna”) lub tylko w jednym z wybranych modułów semestralnych. 

Materiały: arkusze egzaminacyjne oraz materiały wybrane przez lektora