Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Kursy językowe SPNJO


Trzymaj z nami ...

Kursy w SPNJO

Kursy językowe SPNJO to semestralne kursy dokształcające kończące się uzyskaniem Świadectwa ukończenia kursu dokształcającego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zostań Słuchaczem Kursów SPNJO: trzy kroki ...


K r o k  1


Wybierz kurs, zapoznaj się z Klauzulą informacyjną dotyczącą RODO, wypełnij  "Deklarację  uczestnictwa w kursie" , "Zgodę na przetwarzanie danych osobowych" oraz  "Zgodę na wykorzystywanie danych osobowych".

DEKLARACJA

ZGODA

K r o k  2


Wnieś opłatę,  jednorazowo, w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia zajęć.

Płatność za kurs możesz uregulować w formie przelewu na konto Uniwersytetu Śląskiego  lub w kasach UŚ mieszczących się w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12.   

INFORMACJE O KASACH

Nr konta:  

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,  

 34  1050  1214  1000 0007  0131 0369 

♦   WAŻNE :    Przy dokonywaniu wpłaty w tytule przelewu/wpłaty należy podać odpowiedni  KOD KURSU zależności od rodzaju wybranego kursu wraz z imieniem i nazwiskiem - patrz TABELKA Z TYTUŁAMI WPŁAT DLA POSZCZEGÓLNYCH KURSÓW.

 

K r o k  3

Dostarcz dowód wpłaty,  "Deklarację uczestnictwa" i  "Zgodę na przetwarzanie danych osobowych" do Sekretariatu Kursów, ul. Bankowa 14, Pawilon B (z windą), pokój 361a (III piętro) lub prześlij skany dokumentów drogą mailową na adres: kursyspnjo@us.edu.pl

GODZINY PRACY SEKRETARIATU