Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Kursy językowe SPNJO


Trzymaj z nami ...

Kursy w SPNJO

Kursy językowe SPNJO to semestralne kursy dokształcające kończące się uzyskaniem Świadectwa ukończenia kursu dokształcającego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zostań Słuchaczem Kursów SPNJO: trzy kroki ...


K r o k  1


Wybierz kurs, zapoznaj się z Klauzulą informacyjną dotyczącą RODO, wypełnij "Deklarację uczestnictwa w kursie", "Zgodę na przetwarzanie danych osobowych" i "Zgodę na wykorzystywanie danych osobowych" oraz "Umowę dla słuchacza".

DEKLARACJA

ZGODA

UMOWA

K r o k  2


Wnieś opłatę, jednorazowo, w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia zajęć.

Płatność za kurs możesz uregulować w formie przelewu na konto Uniwersytetu Śląskiego lub w kasach UŚ mieszczących się w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12.   

INFORMACJE O KASACH

Nr konta:  

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,  

 34  1050  1214  1000 0007  0131 0369 

♦   WAŻNE :    Przy dokonywaniu wpłaty w tytule przelewu/wpłaty należy podać odpowiedni  KOD KURSU zależności od rodzaju wybranego kursu wraz z imieniem i nazwiskiem - patrz TABELKA Z TYTUŁAMI WPŁAT DLA POSZCZEGÓLNYCH KURSÓW.

 

K r o k  3

Prześlij skany dokumentów: "Deklaracja uczestnictwa", "Zgoda na przetwarzanie danych osobowych", "Umowa dla słuchacza" oraz dowód wpłaty na adres: kursyspnjo@us.edu.pl